Algemeen schoolnieuws

Meerbegaafdenwerking

Het schooljaar 2017-2018 gaat het leerkrachtenteam van de Vlieger in zee met Exentra, expertitie centrum rond hoogbegaafdheid.

De opleiding duurt 3 jaar voor de lagere school en 1 jaar voor de kleuterschool. Onze kleuterjuffen hebben reeds een pedagogische studiedag achter de rug en kregen heel wat info om hoogbegaafde en sterke kleuters te herkennen en hoe hen gerichter en sneller op te sporen en hen aangepaste materialen aan te bieden. 

Het leerkrachtenteam van de lagere school gaat opgeleid worden om hoogbegaafde en sterke leerlingen sneller te herkennen en hen de juiste technieken en materialen aan te bieden om hen doelgerichter te kunnen begeleiden en hen zichzelf beter te leren kennen en verder te laten ontwikkelen. 

In het eerste jaar gaan onze leerkrachten meer info krijgen over de binnenklasdifferentiatie en dit voor het vak rekenen. Dit schooljaar krijgen ook de ouders de kans om een infoavond bij te wonen die door Tessa Kieboom wordt gegeven. Meer info volgt.  

Wij kijken uit naar deze samenwerking en hopen heel wat bruikbare en concrete tips te krijgen die we dadelijk in de klaspraktijk kunnen omzetten.