buiten, bewegend leren

Tijdens een les meetkunde leerden onze vriendjes van het eerste leerjaar over schaduwbeelden en kijklijnen. 

Waar kan dat beter dan in de stralende zon?  

Wist je dat:

- een kijklijn altijd recht is.

- we onze schaduw heel groot en heel klein kunnen maken en zelfs een high five kunnen geven. 

- onze schaduw ons altijd volgt... zelfs als we heel snel lopen.

- we onze schaduw los kunnen maken van onze voeten als we springen.

Ook het lezen van verkleinwoorden oefenden we al bewegend.
Eerst een parcours afleggen en dan het woord bij de juiste groep leggen.
Is het een verkleinwoord op -je, -tje of -pje?

Bekijk hier de foto's en een filmpje.