Pestproblematiek en anti-pestbeleid

Afdrukken

Binnen onze school willen we werken aan welbevinden en betrokkenheid van onze kinderen.

Geweld en pesten gaan volkomen in tegen dat welbevinden van kinderen. De gevolgen zijn niet te onderschatten en daar zijn we ons als team goed van bewust.

De school hanteert als team eenzelfde werkwijze met als doel pestgedrag in de school aan te pakken en te voorkomen.

Deze manier van werken leeft binnen de school en trachten we als team consequent toe te passen om zo een positief school- en klasklimaat te bevorderen.  

Voor meer info verwijzen we naar ons pestbeleid.

Onze ouders zijn een belangrijke schakel in het pestbeleid. Kinderen spreken niet altijd openlijk over pesten, noch over het feit dat ze zelf gepest worden noch als er in de groep gepest wordt. Ondanks het feit dat we er alles aan doen om pesten te voorkomen, komt pesten voor en gebeurt dit vaak heimelijk, buiten het zicht van de leerkrachten. Aarzel als ouder niet om de school te contacteren bij een vermoeden van pesterijen. Samen zoeken we naar oplossingen!

 

Als ouder is het belangrijk om je kind ruimte te geven om problemen thuis te bespreken en dat doe je door:

In deze informatieve, bruikbare bundel lees je meer over wat jij als ouder kan doen.