Kinderrechten

GBS De Vlieger is officeel kinderrechtenschool.
De kinderrechten blijven in ons dagelijks onderricht verweven. Wij blijven trouw aan ons behaald kinderrechtenlogo!!

Alle kinderen en jongeren hebben rechten die staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Het gaat over afspraken die gemaakt zijn tussen bijna alle Staten in de wereld. Kinderrechten gaan over verschillende onderwerpen waarvan het belangrijk is dat er afspraken over worden gemaakt.  Kinderrechten gaan over onderwijs, gezondheid en de rol van familie en ouders, over virijheid van geloof,, over bescherming tegen mishandeling, misbruik en uitbuiting. Ze gaan over een dak boven je hoofd en mogelijkheid om te spelen, over bescherming van gehandicapte kinderen, vluchtelingenkinderen. Ze gaan over meningsuitingvan  én respect. Want recht op impliceert  respect hebben voor elkaar,  elkaar ruimte geven in ieders eigenheid.

Kinderrechten blijven we in de kijker zetten, ook in ons welvarend België. Het is belangrijk dat kinderen weten welke rechten ze hebben en dat ze geïnformeerd worden. Kinderen die hun rechten kennen , kunnen beter voor zichzelf opkomen.  Ook in België leeft 1 kind op 7 in armoede,is er kindermisbruik of verwaarlozing, leven er kinderen in asielcentra.   We leren onze kinderen om 'neen' te mogen en durven zeggen in bepaalde situaties. Kinderen hebben rechten en daar moeten wij als volwassenen mee over waken. Het is belangrijk dat we onze kinderen leren welke rechten ze hebben maar ook welke plichten deze inhouden. Want respect voor ieders mening en overtuiging , vergevensgezindheid, en met  een open mind kijken naar onze multiculturele wereld is zo belangrijk. Samenleven in onze maatschappij houdt in dat we deze waarden en normen in ons moeten hebben.

We zijn dan ook blij dat we in onze school kinderen leren om met andere culturen samen te leven. Als ze dan later naar het secundair gaan, hebben ze elkaar al gevonden, elkaars verschillen, gelijkenissen en waarden geleerd. En ...ze zijn niet bang van het anders zijn maar hebben hier in de Vlieger geleerd om er positief mee om te gaan. 

Meer info over kinderrechtenschool.