Sport

Met onze school willen wij kwaliteitsvolle bewegingsopvoeding bieden waarin het kind zijn/haar individuele bewegingsmogelijkheden kan ontplooien. We werken aan de ontwikkeling van een gezonde, veilige en sportieve levensstijl met aandacht voor hygiëne en fair-play.

In de L.O.-lessen wordt regelmatig in ‘vakken’ gewerkt waarbij spel-en oefenvormen zodanig worden opgevat dat de lln zelfstandig in kleinere groepen sporten. Dit geeft meer mogelijkheden tot differentiatie. Fair-play wordt zeer goed bewaakt.

We hanteren 12 geboden op de sportvloer:                

 • Sporten is gezond
 • Sport verhoogt de concentratie
 • Sport verbetert de onderlinge communicatie
 • Sport is universeel en draagt bij tot respect en begrip voor andere culturen
 • Sport stimuleert tot het nemen van initiatieven
 • Sport leert je een deel van jezelf kennen
 • Sport vermindert het pestgedrag
 • Sport helpt bij sommige leerstoornissen
 • Meer sport op school zorgt ervoor dat lln graag naar school komen en meer betrokken worden bij het lesgebeuren.
 • Sport kan het zelfvertrouwen en het plezier in het leven verhogen
 • Sport is TOF!

Om een goede fysieke conditie te bekomen is sport en spel noodzakelijk. Veiligheid bij sport en spel heeft veel te maken met de fysieke conditie van de lln. Dit draagt bij tot een goede gezondheid.

 

School als voorbeeld: Gezond bewegen op school.

“Gezonde week”: Gezamelijke opwarming op maandagmorgen

                             Extra rollerdag

                             Aandacht voor gezonde voeding en beweging binnen L.O.

Als school bannen we frisdrank.

We stimuleren de leerlingen om zoveel mogelijk met de fiets naar school te komen want wie veel beweegt, voelt zich beter.

We promoten de sportclubs en buitenschoolse sport via onze leerlingen en ouders.

 

“Gezonde geest in een gezond lichaam”

Tijdens onze lessen L.O. hebben we tevens oog voor hygiëne vanaf de kleuters tot en met 12-j. zowel in sport als zwemmen, na de turn-en zwemlessen door alle lkrn.

Het belang en de noodzaak van het opwarmen en afkoelen op een juiste en verantwoorde manier start bij de kleuters op een ludieke manier;

Voorkomen is beter dan genezen!