LEGO project

De Vlieger bouwt  aan zelfstandig werk in alle klassen.  Vanaf het eerste leerjaar wordt er aandacht besteed aan zelfstandig werk en zo leren kinderen op eigen niveau en tempo. Door co-teaching krijgen kinderen ruimte om leerstof te verwerken en kunnen leerkrachten intensiever begeleiden. Elk kind krijgt de kans om zijn eigen vlieger te besturen en deze op eigen tempo te laten klimmen of dalen. 

Wie in deze wereld mee wil, moet meer dan alleen vakbekwaam zijn. Je moet ook flexibel zijn, inventief, kunnen samenwerken. Bovendien wordt steeds meer een beroep gedaan op het zelfstandig leervermogen van mensen om ‘bij te blijven’. Mensen moeten hun leven lang leren. En dat kan enkel als je zelfstandig hebt leren leren. Daarom zetten wij in De Vlieger massaal in op zelfstandig werk. Al vanaf de eerste kleuterklas leren onze allerjongste leerlingen zelfstandig taakjes te verwerken via hun takenbord. Dit takenbord wordt door onze lagere school ook overgenomen en uitgebreid en laat onze leerlingen toe op eigen niveau en eigen tempo te werken. Want leerlingen die hun eigen leren sturen zijn veel gemotiveerder en leren dan weer beter. De leerkrachten kunnen hierdoor ook gerichter helpen en kunnen zich inschakelen op plaatsen waar hun hulp echt nodig is. Hierdoor krijgen de leerlingen ook individuele leertijd en bijsturing. Zowel de leerling die herhaling nodig heeft als de leerling die nood heeft aan meer, komt op deze manier van werken aan zijn trekken. 

"De Vlieger is sterk in zelfstandig werk!"