Successen

Wij zijn een school waar we zorgen dat elk kind onderwijs op maat kan volgen en op deze manier zo veel mogelijk onderwijskansen krijgt. Elke zorgstap die genomen wordt, is vooraf met de ouders gecommuniceerd. Er wordt dan een maatregelplan opgemaakt. 

We werken met een 5 sporenbeleid gericht op maat van elk kind

 • De middengroep werkt op een gemiddeld klassikaal niveau zonder aanpassingen. Dit zijn kinderen die zonder extra's worden begeleid richting secundair A stroom. Deze kinderen werken volgens het principe van klassikale instructie. 
 • Als we merken dat er kinderen zijn die meer zorg nodig hebben, zetten we deze op basisonderwijs. Ze krijgen dan dezelfde leerstof aangeboden maar meer gestructureerd, gecompenseerd en met aangepaste hulpmiddelen. Zij maken dan ook basistoetsen. Ze kunnen de overstap naar een A stroom zonder probleem nog aanvatten. Deze leerlingen werken met zgn. verlengde instructie.
 • Leerlingen die achterstand hebben en een moeilijker parcours lopen, worden op een eigen leerpad gezet. Dit is een volledig eigen traject aangepast aan de noden van het kind. Ze werken met specifiek materiaal op eigen niveau. Ook deze kinderen kunnen terugvallen op verlengde instructie. De overstap naar een B stroom is voor hen weggelegd.  Dit traject wordt altijd vooraf goed duidelijk met de betrokken ouders gecommuniceerd. 
 • De sterke leerlingen volgen het gewone traject aangevuld met extra uitdagend materiaal. Steeds op niveau van elk kind.
 • Meerbegaafde / hoogbegaafde  leerlingen krijgen een specifieke werking.

Onze hoogbegaafdenwerking:

 • We zitten in het vijfde opleidingsjaar bij Exentra, onder leiding van professor Tessa Kieboom.  Zij begeleiden hoogbegaafde kinderen, hun ouders en de leerkrachten.  Wij merken effecten op onze leerlingen én leerkrachten, we boeken resultaat en we zien hoe ons team zekerder wordt en gemotiveerder om ver doorgedreven differentiatie aan te gaan. 

 • Ons kleuterteam volgde de opleiding  om hoogbegaafdheid al heel jong te detecteren want het is nodig om al heel jong in te grijpen. Eenmaal in een ondermaatbeweging is het moeilijk om die kinderen nog te motiveren. Wie aan lezen toe is moet de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen en niet op het tempo van de schooljaren, bepaald door de leeftijd.
  Alweer een hele uitdaging voor een team om jonge kleuters te doorgronden en hun behoeften in kaart te brengen. Dit vergt heel wat kennis en inzet van de kleuteronderwijzers. Ze observeren kleuters, analyseren om zo het juiste leerpad aan te bieden. 

 • Ons team van lager onderwijs kreeg de opleiding om te zorgen dat hoogbegaafde kinderen in beweging blijven en tot leren komen. Er werd een duidelijke visie en beleid uitgestippeld zodat leerkrachten vanuit inzicht  met hoogbegaafde kinderen aan de slag kunnen. Het is een hele uitdaging om zo te werken omdat elk hoogbegaafd kind andere noden heeft.

 • In het schooljaar 2022-2023 zijn we gestart met een Kangoeroewerking, ons verrijkingslab. Via projecten leren we hoogbegaafde kinderen omgaan met hun 'zijnsluik' en te werken aan eigen valkuilen. Hen leren aanvaarden hoe ze anders zijn en andere noden hebben zodat ze daaraan kunnen werken, zodat zij leerwinst maken. 

Waar we heel blij mee zijn is onze veranderende kijk op al onze kinderen, ook onze leerlingen die het wat moeilijker hebben. We trekken een bredere kijkwaaier open en zorgen voor ondersteuning of uitdaging voor al onze kinderen, steeds op hun maat. Ons team is heel bewust bezig om elk kind in ontwikkeling te houden en te zorgen dat ze leerwinst maken.   

Positieve effecten van ons vijfsporenbeleid op de leerlingen:

- een grote leerhonger voor de differentiatietaken, de basisleerstof, compenserende en dispenserende opdrachten. 

- minder verveling voor elke groep

- toename van zelfvertrouwen voor al onze kinderen

- betere werkhouding voor kinderen die het moeilijker hebben, maar ook voor de hoogbegaafde leerling

- positieve evolutie in gedrag bij alle kinderen 

- verbetering van het welbevinden want ieder werkt naar eigen kunnen en boekt resultaat.

 De Vlieger bouwt aan de talenten van elk kind, steeds op maat.

Als we de resultaten zien die onze kinderen in het secundair behalen, mogen we terecht fier zijn.