Kinderrechten

In dit derde jaar van  kinderrechten merken we dat de kinderrechten meer en meer verweven zijn in ons dagelijks opvoeden. Wij gaan dit jaar voor het behalen van ons kinderrechtenlogo!!

Alle kinderen en jongeren hebben rechten die staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Het gaat over afspraken die gemaakt zijn tussen bijna alle Staten in de wereld. Kinderrechten gaan over verschillende onderwerpen waarvan het berangrijk is dat er afspraken over worden gemaakt.  Kinderrechten gaan over onderwijs, gezondheid en de rol van familie en ouders, over virijheid van geloof,, over bescherming tegen mishandeling, misbruik en uitbuiting. Ze gaan over een dak boven je hoofd en mogelijkheid om te spelen, over bescherming van gehandicapte kinderen, vluchtelingenkinderen. Ze gaan over meningsuitingvan  én respect. Want recht op impliceert  respect hebben voor elkaar,  elkaar ruimte geven in ieders eigenheid.

Kinderrechten blijven we in de kijker zetten ook in ons welvarend België. Het is belangrijk dat kinderen weten welke rechten ze hebben en dat ze geïnformeerd worden. Kinderen die hun rechten kennen , kunnen beter voor zichzelf opkomen.  Ook in België leeft 1 kind op 7 in armoede,is er kindermisbruik of verwaarlozing, leven er kinderen in asielcentra.   We leren onze kinderen om 'neen' te mogen en durven zeggen in bepaalde situaties. Kinderen hebben rechten en daar moeten wij als volwassenen mee over waken.  Zie foto's van vorig schooljaar.

 

In volgende link kunnen jullie een kijkje nemen over het digitaal lesmateriaal waarmee onze leerkrachten aan de slag gaan. Dit promotiefilmpje werd in 6A opgenomen. https://www.kinderrechtencommissariaat.be/actueel/bord-vol-kinderrechten-digitaal-lesmateriaal