Kinderrechten

We gaan het  derde jaar van  kinderrechten in en voelen dat ze meer en meer verweven zijn in ons dagelijks opvoeden. 

Alle kinderen en jongeren hebben rechten die staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Het gaat over afspraken die gemaakt zijn tussen bijna alle Staten in de wereld. Kinderrechten gaan over verschillende onderwerpen waarvan het berangrijk is dat er afspraken over worden gemaakt.  Kinderrechten gaan over onderwijs, gezondheid en de rol van familie en ouders, over virijheid van geloof,, over bescherming tegen mishandeling, misbruik en uitbuiting. Ze gaan over een dak boven je hoofd en mogelijkheid om te spelen, over bescherming van gehandicapte kinderen, vluchtelingenkinderen. Ze gaan over meningsuitingvan  √©n respect. Want recht op impliceert  respect hebben voor elkaar,  elkaar ruimte geven in ieders eigenheid.

Kinderrechten blijven we in de kijker zetten want niet alleen ver van ons maar ook in onze directe omgeving komen kinderen soms in het gedrang. We leren onze kinderen om 'neen' te mogen zeggen in bepaalde situaties. Kinderen hebben rechten en daar moeten wij als volwassenen mee over waken. Onze kinderen leren we  hier mee om te gaan. .. Zie foto's van vorig schooljaar.

 

In volgende link kunnen jullie een kijkje nemen over het digitaal lesmateriaal waarmee onze leerkrachten aan de slag gaan. Dit promotiefilmpje werd in 6A opgenomen. https://www.kinderrechtencommissariaat.be/actueel/bord-vol-kinderrechten-digitaal-lesmateriaal